Vågetjenesten – omsorg de sidste timer

Hvad er vågetjenesten?
De frivillige i Røde Kors vågetjeneste er til stede og giver omsorg de sidste timer af et døende menneskes liv. De er alle nøje udvalgte og gode til at berolige, lytte og skabe ro omkring sig.

De frivillige bliver tilkaldt af personalet på de plejehjem og hjemmeplejen, der har indgået en samarbejdsaftale med den lokale Røde Kors afdeling. De erstatter ikke den professionelle pleje, men sørger for menneskelig nærvær i den sidste tid.

Hvem kan få hjælp?
Vores frivillige yder hjælp til alle ud fra Røde Kors grundprincipper. Hjælpen etableres i samarbejde med Hjemmeplejen og Plejecentrene.

Hvad tilbyder vi?
At være nærværende, at berolige, skabe ro og tryghed. Tilkalde fagpersonale ved behov

Vågetjenesten yder ikke:
Personlig pleje eller giver medicin

Du kan kontakte vågetjenestens aktivitetsleder Linda Søndergård på telefon 27 21 24 22