Hvad vil det sige at være samarit?

Samaritternes arbejde er tæt forbundet med selve kernen i alt Røde Kors arbejde: At hjælpe og lindre menneskelig lidelse!

De første samaritergrupper kom som reaktion på krigene i Europa i sidste halvdel af 1800-tallet og på usikkerheden op til 1. verdenskrig. De første samaritters opgaver var da også præget af at yde førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med militære opgaver. Efter 1. verdenskrig begyndte samaritterne at orientere sig mere imod beredskabsmæssige opgaver.

I dag er samaritternes opgaver mere rettet mod at hjælpe tilskadekomne i forbindelse med fritidsaktiviteter. Kort sagt er samaritterne aktive der, hvor danskerne tilbringer deres fritid, og hvor risikoen for småskader og ulykker er til stede. En typisk samaritervagt er ved sportsstævner, strandvagter, koncerter, motorsport, cykelløb og festivaler.

Derfor er en samarit uddannet til:

 • at yde en hurtig og grundig førstehjælpsindsats på skadestedet
 • at yde livreddende førstehjælp (inkl. brugen af hjertestarter)
 • at foretage observationer af tilskadekomne og formidle observationer videre til redningsmandskab på en professionel måde

Som samarit er du tilknyttet en lokal Røde Kors afdeling og har vagt ved arrangementer, der holdes i området. Som samarit i Røde Kors skal du investere en del af din fritid i det frivillige arbejde. Arbejdet som samarit er ulønnet, til gengæld får man en god uddannelse i førstehjælp m.m. samt gode kammeratskaber og mange oplevelser.

Ejby afdelingens samaritter har i de seneste år bl.a. deltaget ved

 • Marked under broen i Middelfart
 • Gelstedmarked
 • Traktortræk

Desuden har samaritterne fra Ejby afdelingen været udlånt til andre arrangementer bl.a.

 • Rock under broen i Middelfart
 • Speedway på banen i Bred
 • Foldboldkampe på Fioniapark
 • DGI landsstævnet i Haderslev
 • Røverfest i Vissenbjerg

Samaritterne i Ejby og Vissenbjerg holder fælles mødeaften 1 gang om måneden. For tiden finder møderne sted i lokalerne i Ejby, Jernbanevej 13.

Hvis du er interesseret i at have samaritter til stede ved dit arrangement, eller hvis du kunne tænke dig at blive samarit kan du kontakte  Jannie Jensen på tlf. 25327586.

Billeder fra diverse samarittermøder og vagter

Samaritternes udstyr

Røde Kors samaritterne er i kraft af deres uddannelse i stand til at varetage førstehjælpen til tilskadekommende og akutte syge.

Samaritterne er ligeledes uddannet til at påbegynde avanceret genoplivning med iltbehandling og hjertestarter.

Herunder vises et udsnit af det udstyr der typisk findes på en samarittervagt i Røde Kors regi.

Vores akuttaske, hjertestarter og oftest også båre medbringes på alle vores akutte udkald ude af vagten

Vores ambulancebåre og behandlervogn med diverse udstyr.
Behandlervognen har vi selv lavet på baggrund af en værkstedsvogn, mens båren er fra Ferno

Til større vagter medbringer vi oftest et stort telt hvor vi opretter vores vagtlokale.
Her vist med båre, behandlervogn og vaskeskab.

Vores akuttaske med udstyr til avanceret genoplivning. Bl.a. tungeholdere til at opretholde frie luftveje, forskellige masker til administrering af ilt, uriasbandager til støtte ved brud, manuelt sug, blodtryksapparat, rapportmappe.

Vores akuttaske med udstyr til avanceret genoplivning. Bl.a. tungeholdere til at opretholde frie luftveje, forskellige masker til administrering af ilt, uriasbandager til støtte ved brud, manuelt sug, blodtryksapparat, rapportmappe.

Hjertestarteren bruges til at give hjertet et livreddende elektrisk stød ved hjertestop.
Fabrikat: Powerheart G3 fra Cardiac Science

Scoopbåre til skånsom optagning af tilskadekommende.
Kan deles på midten og langsomt skubbes ind under den tilskade- kommende. Fabrikat: Ferno

Vores radioer til intern kommunikation er af mærket Icom F51